TAX Free Shoping - G Store & Repair doo

 

Tax Free shopping

Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka.
Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4.
Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa pdv-om. Kupac je obavezan da prilikom
prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini.

U vremenskom periodu od tri meseca, kupac ukoliko želi da povrati pdv mora ući u zemlju, doneti 1
overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca)
u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina,prodavac će vratiti novac za celokupni iznos PDV-a.

Kliknite na sledeći link i sačuvajte REF4 obrazac: REF4 obrazac